"מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות אי אפשר לו להסגר בתלמודו לבד כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה"

(הרב קוק באיגרת למייסדי בצלאל)